En cifras...

  • 6.000 m² de exposición
  • 320 firmas representadas
  • 100 fabricantes presentes

CARTEL 2023

CARTEL EXPOFERR 2023

DOSSIER 2023